Politiek

Raadsbesluiten te goeder trouw genomen door gemeenteraad

Op 30 juni 2022 trok Meta, de initiatiefnemer van het geplande datacenterproject in Zeewolde, zich terug, wat tot veel vragen en onzekerheid leidde in de gemeente en daarbuiten. Nu, ruim een jaar later, werpt een recente uitspraak van de Raad van State licht op de complexe situatie en de vertragingen die het project hebben geplaagd.

De terugtrekking van Meta bracht vraagtekens met zich mee over waarom de gemeente niet eerder had gereageerd op dit besluit en waarom het zo lang duurde voordat er duidelijkheid kwam. De gemeente moest de gevolgen van Meta's beslissing nauwgezet in kaart brengen. Een tijdrovend proces vanwege de complexe procedures en de belangen van diverse partijen.

Een belangrijk aspect van de vertraging was het voorbereidingsbesluit van de Rijksoverheid dat van kracht was. Dit betekende dat nieuwe vergunningen voor datacenters via het Rijk moesten worden aangevraagd, in plaats van via individuele gemeenten. Hierin was de besluitvorming van het datacenter van Meta een uitzondering.

artist impressie van het Meta datacenter

Bovendien was er een lopende beroepsprocedure bij de Raad van State, wat een unieke situatie creëerde. De gemeente wilde de uitspraak van de Raad van State afwachten alvorens verdere stappen te zetten. Hierbij benadrukte de gemeente dat ze streven naar betrouwbaarheid en zorgvuldige besluitvorming.

Nu de uitspraak van de Raad van State eindelijk duidelijkheid heeft gebracht, kijkt de gemeente Zeewolde vooruit naar de ontwikkeling van bedrijventerrein Trekkersveld 4. Doelstelling is om voor het eind van dit jaar een nieuw bestemmingsplan voor het 35 hectare grote bedrijventerrein ter visie zal worden aangeboden.

Invloed van de Minister

Op vragen aan wethouder Hermans over de mogelijke rol van de minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, benadrukt de wethouder dat hij niet op de hoogte is van de beweegredenen van beide partijen (red. Rijksvastgoedbedrijf en Meta) en daarom geen uitspraken kan doen over de rol die de minister heeft gespeeld in het proces. Wel benadrukt de wethouder tijdens de persconferentie dat alle door de gemeenteraad genomen besluiten te goeder trouw zijn genomen. Daarbij benoemt wethouder Hermans expliciet dat er op het moment van de bewuste raadsvergadering van 16 december 2021, waarin het bestemmingsplan werd aangenomen, het niet aannemelijk was dat de rijksoverheid de gronden niet zou verkopen aan Meta.

Geen faillisement

Belangrijk om op te merken is dat de gemeente het eigendom van de 35 hectare grond behoudt voor de realisatie van het bedrijventerrein Trekkersveld 4 en er op dit moment geen noodzaak is om grond van Meta aan te kopen. "De inwoner van Zeewolde hoeft zich geen zorgen te maken over financiële gevolgen" aldus wethouder Helmut Hermans. "Zelfs niet voor een beperkte claim wat mij betreft". 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie