Politiek

Begroting gemeente Zeewolde voor 2024 sluit licht positief

Tijdens het persuur over de begroting op 21 september deelde wethouder Winnie Prins mee dat de begroting voor 2024 van de gemeente Zeewolde positief uitvalt met een overschot van €56.000.

Ook voor 2025 zijn er nog geen zorgen over de begroting. Echter, kijkend naar de toekomstige begrotingen voor 2026 en 2027, voorziet men tekorten van respectievelijk €2.866.000 en €3.272.000.

De exacte belastingdruk voor 2024 is nog onbekend, aldus wethouder Prins. Er zal komend jaar kritisch naar uitgaven gekeken moeten worden, waarbij grote posten mogelijk uit de algemene reserve - die momenteel €30 miljoen bedraagt - gehaald worden.

De zorgen voor de jaren 2026 en 2027 zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten legt, zonder adequate financiële compensatie. Dit issue is niet uniek voor Zeewolde; het speelt bij veel Nederlandse gemeenten en provincies. Met verdere overheidskortingen op de horizon, kan Zeewolde een aanvullend tekort van €17 miljoen verwachten.De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangedrongen op een gezamenlijke actie: het indienen van een realistische begroting om de ernst van de financiële situatie te benadrukken en het Rijk te overtuigen meer budget beschikbaar te stellen. Hoewel het gezamenlijk handelen krachtig kan zijn, bestaat het risico dat de provincie begrotingen met een tekort afwijst, wat kan leiden tot belemmeringen in gemeentelijke dienstverlening.

Daarnaast gaf wethouder Prins in reactie op vragen van de pers aan dat de ICT-beveiliging van de gemeente solide is, ondanks de wekelijkse tientallen hackpogingen. Tot op heden zijn deze aanvallen altijd afgewend.

De begroting voor 2024 wacht nog op goedkeuring van de gemeenteraad.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie