Zeewolde

Andere partij per 2024 voor straathoekwerk

De uitvoeringspartner voor straathoek werk in Zeewolde; Nummer 13 is sinds 2012 voor het straathoekwerk in de gemeente Zeewolde actief. Met deze partner is een contract opgesteld die
meerdere keren is verlengd. Wettelijk gezien was het niet meer mogelijk om dit nogmaals te verlengen, maar moest er in juli een Europese Aanbesteding worden gestart.

De afgelopen maanden is er een aanbestedingsproces gevolgd rondom straathoekwerk. Volgens wet- en regelgeving moet dan een aanbesteding worden opgestart. Na deze procedure is er een andere partij, Stichting Jeugd-Punt, aangewezen om per 1 januari 2024 het straathoekwerk binnen de gemeente Zeewolde op te pakken

Geïnteresseerde partijen konden zich tot oktober inschrijven. Een beoordelingscommissie heeft vervolgens de ingediende stukken op kwaliteit beoordeeld.

Voorzijde van the Basement, thuishonk van Straathoekwerk
Voorzijde van the Basement, thuishonk van Straathoekwerk

Dit waren geanonimiseerde stukken die niet herleidbaar zijn tot een organisatie. Het was dus niet bekend welke organisatie wat had ingediend. Alle partijen voldeden aan de voorwaarden en waren geschikt. De commissie kon
onafhankelijk een oordeel vellen over de kwaliteit van de inschrijvingen en heeft het beste plan gekozen. Hieruit is de keuze gevallen op Stichting Jeugd-Punt. Tot 15 november was er voor de partijen gelegenheid om bezwaar aan te tekenen.

“We werken als gemeente al ruim 10 jaar in volle tevredenheid samen met Nummer-13. Door wet- en regelgeving moesten we dit proces aangaan,” aldus Erik van de Beld (wethouder gemeente Zeewolde). “Stichting Jeugd-punt is vanaf 1 januari 2024 onze nieuwe samenwerkpartner. Deze partij kwam in de anonieme beoordeling als beste uit de bus. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het straathoekwerk vanaf januari 2024 ook goed ingevuld is voor onze kwetsbare jongeren. Als gemeente willen we ook onze dank uitspreken naar Nummer-13 die
zich al jaren voor onze jongeren inzet en van grote betekenis is geweest.”

Straathoekwerk

De methodiek straathoekwerk is een vorm van hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen (risicojongeren). Een belangrijk doel van het straathoekwerk is jongeren en jongvolwassenen laten inzien dat zij zelf de capaciteit hebben om op eigen benen te kunnen staan en lastige situaties te kunnen oplossen. De methodiek straathoekwerk is intensief en voor een selecte groep jongeren en jongvolwassenen beschikbaar.

Overdracht naar Stichting Jeugd-punt

Tot 1 januari is Nummer-13 nog de aanbieder. De komende tijd wordt gestart met de overdracht tussen de twee partijen. Stichting Jeugd-Punt start vanaf 1 januari 2024 binnen de gemeente Zeewolde.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie