Politieke partijen

VVD Zeewolde

Zeewolde is een gemeente waar we trots op mogen zijn! Dit klinkt door in ons verkiezingsprogramma. We kiezen voor behoud van het goede, maar versterken de vitaliteit van onze gemeente door kansen te benutten én gerichte groei te stimuleren, zoals bij het bouwen van woningen voor onze jongeren en het benutten van onze economische en toeristische aantrekkingskracht.

Dit betekent dat we het dorpse en groene karakter van Zeewolde behouden, met respect voor onze roots. En kiezen voor groei en ontwikkeling om gebruik te maken van de kansen, met lef en ondernemerschap.

VVD Zeewolde

We hebben daarbij aandacht voor de belangen van onze inwoners, en maken keuzes die niet alleen maar goed zijn voor nu, maar ook voor de toekomst.

Verkiezingsprogramma

VVD Zeewolde verkiezingsprogramma