Politieke partijen

Leefbaar Zeewolde

Leefbaar Zeewolde streeft naar een Zeewolde waar men op een prettige en veilige manier kan wonen, werken en recreëren. Onze kernwaarden voor het dorp zijn rust, ruimte en groen,  samengevat: een Zeewolde met een dorps karakter.

Leefbaar Zeewolde staat dan ook voor een prettige gemeente met voldoende voorzieningen in een groene en open woonomgeving. Leefbaar Zeewolde koppelt het behoud van kernwaarden en het dorpse karakter aan de omvang van het dorp en vindt het dan ook onwenselijk om Zeewolde te laten doorgroeien naar een stadse omvang. Om het dorpse karakter voor nu en in de toekomst te bewaren streven wij ook naar een zelfstandig Zeewolde waar politieke en bestuurlijke stabiliteit wordt ondersteund door een gezonde financiële huishouding. Fusies met andere gemeenten zijn daarom ongewenst. 

Leefbaar Zeewolde

Een leefbaar Zeewolde wordt ook gevormd door te luisteren naar inwoners en om inwoners te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Het is ook een zorgzaam dorp; daar waar dat kan laat Leefbaar Zeewolde mensen zelfstandig de zorg invullen; waar nodig wordt zorg geleverd. Ja, in een leefbaar Zeewolde groet men elkaar nog als men elkaar tegenkomt, een gemeente waar men graag werkt, oud wil worden en kinderen kan zien opgroeien. Een leefbaar Zeewolde is het dorp van je leven.

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Leefbaar Zeewolde