Politieke partijen

CDA Zeewolde

Voor CDA Zeewolde is verbinding het centrale thema voor de komende 4 jaar. Verbinden is veelal samenwerken: Niet het ‘ik’ moet voorop staan, maar het ‘wij’. De samenleving in Zeewolde bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen (arm/rijk, jong/oud), mensen, die goed met hun handen kunnen werken en mensen, die goed met hun hoofd kunnen werken.

Wij willen als CDA de verbindingen tussen de verschillende groepen bevorderen zodat er ook extra aandacht is voor die groepen mensen die nu minder worden gehoord. Democratie betekent niet dat de club, die de (kleinst) mogelijke meerderheid heef, niet meer hoeft te luisteren naar de (grootst) mogelijke minderheid. Samen moeten we het doen! 

Zo willen we graag onze volgende generatie in Zeewolde kunnen laten wonen. Maar dat kan alleen als we die ook op een betaalbare manier kunnen laten wonen. De voorzieningen zijn er grotendeels: er is een bloeiend (sport)verenigingsleven en we hebben een nieuw zwembad en een atletiekbaan. En niet te vergeten een prachtige natuur (bos en water). Maar de onderlinge binding kan beter, buren kennen elkaar vaak niet. En vooral in de coronatijd is gebleken hoe stevig we elkaar nodig hebben in het ‘naar elkaar omzien’. Het verenigingsleven lijkt een knauw te hebben gekregen in het afgelopen 1,5 jaar. Dit belangrijke onderdeel van een krachtige samenleving moet hersteld worden. We willen eenzaamheid verhelpen.

Als gemeenschap moeten we onze verantwoordelijkheid blijven houden. Dat is waar het CDA zich voor in wil zetten.

Verkiezingsprogramma

CDA Zeewolde Verkiezingsprogramma 

CDA Zeewolde