Regionieuws

Oosterwold ‘minstens zo groot’ als Zeewolde zelf

De wethouders Winnie Prins en Helmut Hermans waren dinsdagavond 14 maart te gast in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde. Onderwerp was het te ontwikkelen woningbouwgebied tussen Almere en Zeewolde: Oosterwold.

Bewoners hebben hier volop ruimte om op eigen initiatief en naar eigen wens vorm te geven aan hun droom en overtuiging. Op het Almeerse deel staan inmiddels ruim 1.400 woningen met in totaal zo’n 3.600 inwoners. Zeewolde kan leren van de ‘fouten’ die Almere maakte, althans dat is het streven van de beide wethouders.

Oosterwold ‘minstens zo groot’ als Zeewolde zelf

In 2010 pakte Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) als wethouder ruimtelijke ordening op. In die tijd waren er al gesprekken met Almere, omdat de grote buur vanuit het Rijk opdracht kreeg flink wat extra woningen te bouwen. “Wij zijn natuurlijk wel Zeewolde en willen geen hoogbouw en Vinexwijken”, aldus Prins, die gekscherend weleens ‘de moeder van Oosterwold’ werd genoemd. “Adri Duivesteijn (de toenmalige wethouder van Almere, die vrijdag is overleden, red.) was het met me eens en legde uit wat hij van plan was: organisch, groen, stadslandbouw en vooral veel ruimte. Zo zijn onze gezamenlijke besprekingen van start gegaan.”

Riolering

Intussen heeft de gemeente Almere een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Daarbij kwam een groot aantal aandachtspunten naar voren. Zo bleek dat het leeghalen van IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) niet naar wens ging. De rechter droeg Almere het aanleggen van riolering in het hele gebied op. Kosten: 60 miljoen euro.

Dit wordt door de huidige Zeewolder wethouder Woonvisie en Volkshuisvesting, Helmut Hermans (eveneens Leefbaar Zeewolde), met argusogen gevolgd. “De IBA’s hebben niet de kwaliteit die het waterschap voor ogen had. Volgens de rechter ging het hierbij om een zorgplicht van de gemeente. Dat betekent dat in fase 1 alsnog een riool moet worden aangelegd en dat brengt veel extra kosten met zich mee.” Hermans denkt niet dat dit Zeewolde ook boven het hoofd hangt. “Zeker niet, wij kunnen leren van wat er in fase 1 gebeurt. We zullen de riolering dan ook door moeten berekenen in de prijs van de kavels.”

Dit zal in gaan houden dat de vierkante meterprijs voor de kavels fors zal stijgen. Toch denkt Hermans dat het begrotingstechnisch nog steeds verantwoord is voor vier woningen per hectare te gaan. “De begroting maak je immers zelf. Wel kun je je afvragen of het verantwoord is dat in deze tijd vol te houden. Eind 2020 hebben de gemeenteraden van Almere en Zeewolde de plannen van destijds herbevestigd, maar intussen speelt er meer. Projectontwikkelaars willen het aantal woningen per hectare flink verhogen. Zij hebben het plan Eemvallei Stad gepresenteerd.”

Ondertussen heeft het Rijk in de persoon van minister Hugo de Jonge ook reeds aangedrongen op dichtere bebouwing. Hermans weet ervan. “De minister wil in fase 2 in plaats van 10.000 naar 15.000 woningen. Momenteel wordt onderzocht of dat mogelijk is. Dat weten we rond juni. Met de 9.000 woningen in ons huidige dorp zullen we natuurlijk op moeten passen niet overvleugeld te worden. Vergeet echter niet dat we een flink aantal jaren verder zijn, voordat die 15.000 woningen er staan. We zullen proberen alles zo goed mogelijk in kaart te brengen.”

Grenscorrectie

Hermans sluit een eventuele grenscorrectie met Almere niet uit, zeker als duidelijk wordt dat Oosterwold Zeewolde helemaal op Almere zal zijn georiënteerd. “Daar wordt weleens naar gekeken”, houdt de Zeewolder wethouder zich nog op de vlakte. “We zullen het daar te zijner tijd ook met de inwoners over moeten hebben”, vult Prins aan. “Vergeet trouwens niet dat extra inwoners zorgen voor extra inkomsten vanuit het Rijk. En wíj kunnen als Zeewolde medebepalen wat er komt.” “Oosterwold staat garant voor een mooie, geleidelijke, groene overgang van het stadse Almere naar het platteland van Zeewolde”, besluit Hermans.

‘Volop dynamiek’

De fracties van Actief Zeewolde, CDA, VVD en D66 stelden eerder ook al schriftelijke vragen aan het college over de plannen voor Oosterwold. Het college erkent in de beantwoording dat er “volop dynamiek” is in de gebiedsontwikkeling Oosterwold. “Dit veroorzaakt trajecten die meer tijd vergen dan oorspronkelijk voorzien.” Verderop stelt het college: “Een meer concrete invulling van de gebiedsontwikkeling Oosterwold fase 2 Zeewolde zal naar verwachting niet voor het zomerreces aan uw Raad kunnen worden voorgelegd. Wanneer u een voorstel over de toekomstige woningbouwlocaties tegemoet kan zien, is op dit moment nog niet concreet aan te geven.”

De volledige beantwoording van de vragen van oppositiepartijen Actief Zeewolde, CDA, VVD en D66 vindt u hier .

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie