Politiek

College wil ongewenste ontwikkelingen G-Gebied voorkomen met beheersverordening

Wat het college betreft zal er in 2024 een participatieproces starten rondom de inrichting van het ontmoetingsbos in het G-Gebied.

Voor het zover is, moet het college nog wel een beheersverordening door de raad laten vast stellen. Dit omdat er nog geen geldende regels zijn vastgelegd over de inrichting van het gebied.
Een beheersverordening is een technisch instrument dat ze nodig hebben om het huidige gebruik van het G-Gebied te bevriezen: "In het collegeprogramma, de plannen van de wethouders en burgemeester van 2022-2026 van de gemeente Zeewolde, staat dat ze van het G-gebied een speciaal 'ontmoetingsbos' willen maken. Dit bos is voor ontspanning en om de natuur te beleven. Ze willen dat de inwoners van Zeewolde meedenken over hoe dit bos eruit moet zien. Er komt echter een nieuwe wet op 1 januari 2024 (de Omgevingswet). Voor de invoering van die wet kunnen ze hierover geen gesprekken meer voeren met de inwoners.

Een getekende plattegrond van het G-Gebied, deze is omkaderd met rode lijnen

Omdat het college na die datum geen nieuw plan kan maken met de ideeën van de inwoners, maken ze nu alvast regels om te zorgen dat er niets in het G-Gebied gebeurt wat ze niet willen. Dat is wat er vastgelegd en dit staat in de beheersverordening.

De keuze voor dit technisch instrument is erop gericht dat het bestaande gebruik wordt vastgelegd. De beheersverordening komt 4 weken lang ter inzage te liggen, mensen kunnen hier inspraak op geven. Met de inspraak van de inwoners erbij kan de beheersverordening naar de raad toe om deze vast te laten stellen. Op deze manier is het mogelijk om na 1 januari 2024 wel een proces in te gaan, waarin gesprekken kunnen worden gevoerd over de inrichting van het ontmoetingsbos in het G-Gebied.

Zowel Leefbaar Zeewolde als de Christen Unie hadden in hun verkiezingsprogramma vastgelegd dat er in het G-gebied geen woningbouw mag plaatsvinden.. Dit zal met deze verordening dan vastgelegd worden en meegaan in de nieuwe omgevingswet.

In het radioprogramma Zeewolde Kiest zal ergens de aankomende weken aandacht aan dit onderwerp worden besteed met meerdere onderwerpen tijdens een interview met wethouder Hermans, portefeuillehouder van Ruimte en Wonen.

De beheersverordening is hier in PDF te lezen

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie