Politiek

Alternatief geboden voor datacenter Meta

De gemeenteraadsleden van Zeewolde krijgen volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering de vraag voorgelegd of er wel of geen vervolg gegeven moet worden aan de plannen van Meta om een hyperscale datacenter op te zetten in Trekkersveld 4. Land van Ons komt echter met een alternatief.

Land van Ons koopt land op ten behoeve van natuurinclusieve landbouw en voorziet ook in Trekkersveld 4 mogelijkheden. “Door het megagrote datacenter wordt 166 hectare uitstekende grond aan de landbouw onttrokken”, schrijft voorzitter Franke Remerie. “Maar ook betekent de vestiging van dit datacenter de zoveelste aanslag op het landschap en op het energie- en watergebruik in Nederland. In ons land is grond schaars en erg kostbaar en de infrastructuur holt achter de feiten aan. Deze megadatacenters doen een enorme aanslag op al deze zaken.”

Alternatief geboden voor datacenter Meta

“De kans om biodiversiteit te vergroten en gezond voedsel te produceren in het door Nederland nog maar vijftig jaar geleden aan het water onttrokken land - Flevoland - moeten we niet verkwanselen”, vindt Remerie. “We realiseren ons dat we daarmee als Land van Ons een grote broek aantrekken. Het gaat hier om een zeer forse investering (we denken aan zo’n € 20 miljoen), die niet zomaar is op te brengen door onze huidige groep deelnemers. Dat verwachten we ook niet. We denken dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is om met elkaar dit alternatief mogelijk te maken.”

Land van Ons heeft al contact gezocht met het Nationaal Groenfonds - “het past binnen hun financieringsstrategie” - en heeft een brief gemaild aan het college van B&W van Zeewolde, met afschriften aan de Tweede Kamer, de minister van Landbouw en provinciale staten van Flevoland. De vraag aan het college van Zeewolde is om dit alternatief mee te nemen in de discussie.

Advertentie