Zeewolde

Vertrekkende wethouders: ‘Verhoudingen helemaal zoek in de raad’

Zeewolde zwaait deze week wethouders Wim van der Es, Egge Jan de Jonge, Steven Scheffer en Ewout Suithoff uit. In een speciale uitzending van Zeewolde Kiest blikten zij vanavond terug op bewogen jaren, waarin zeer uiteenlopende thema’s de revue passeerden en de collegeleden flink wat voor de kiezen hebben gehad. Bijvoorbeeld in het datacentrumdossier, dat er mede voor heeft gezorgd dat de verhoudingen op scherp kwamen te staan.

Met gemengde gevoelens schoven zij aan in de studio van de Lokale Omroep Zeewolde. Ewout Suithoff en Wim van der Es hadden hun vertrek in een eerder stadium al aangekondigd, Steven Scheffer is tot de conclusie gekomen “dat ik mijzelf meer een bestuurder vind dan een politicus” en Egge Jan de Jonge neemt gedwongen afscheid.

Vertrekkende wethouders: ‘Verhoudingen helemaal zoek in de raad’

De Jonge beseft dat het na de verkiezingsnederlaag van het CDA niet gepast is terug te keren als wethouder. “Op de vrijdag na de verkiezingen heb ik meteen aangegeven dat het mij geen goede keuze zou lijken om door te gaan als wethouder. En daar sta ik nu nog steeds achter.”

Datacentrum

Hij vindt het wel jammer dat het zo gelopen is. Het datacentrumdossier - “ik was ervan overtuigd dat het in het algemeen belang was en dat gevoel heb ik nog steeds” - heeft de verkiezingen dermate beïnvloed dat “de verhoudingen helemaal zoek zijn in de raad”. Suithoff, die benadrukte dat het collegebesluit om ‘ja’ te zeggen tegen de wijziging van het bestemmingsplan Trekkersveld 4 en daarmee indirect ook tegen Meta unaniem genomen is, noemde het “best ingewikkeld en voer voor gesprek” dat zijn eigen partij (ChristenUnie) het in de raad niet eens bleek met het college. “Dat heeft veel inhoudelijke gesprekken opgeleverd met de fractie, de steunfractie en de CU-achterban.” Die discussies waren er ook bij Leefbaar Zeewolde, dat ‘tegen’ stemde, terwijl Leefbaar-wethouder Scheffer ‘voor’ was. “Het datacentrum is een onderwerp dat vier jaar geleden niet in het coalitieakkoord besproken is en waar dus over gediscussieerd kon worden. We zagen dat de mening van Leefbaar Zeewolde op het laatste moment gekeerd was en dat geeft inderdaad discussie binnen de partij.”

“Ontzettend storend” vond Suithoff het dat een aantal mensen dicht bij de CU voor de verkiezingen via een advertentie in de krant opriepen tegen het datacentrum te stemmen. “Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad, omdat ik dat niet integer handelen vind. Daarmee zet je de kiezer op het verkeerde been.”

De Jonges grootste frustratie zit ‘m in het feit “dat mensen mij en heel het college niet te vertrouwen noemde. Ik neem het mensen wel kwalijk dat er teksten naar buiten zijn gegooid die bezijden de waarheid waren. En als het dan ook (oud-)raadsleden zijn die dat doen, komt-ie wel binnen en heb ik daar ernstige problemen mee.” Suithoff: “Achteraf hadden we dit grote dossier niet bij één wethouder moeten leggen. Dit heeft Egge Jan te veel beschadigd. Dat hadden we kunnen voorkomen door met elkaar vaker voor de camera te verschijnen.”

Een gedwongen vertrek was er al eerder voor Winnie Prins. Zij moest halverwege het vorige kalenderjaar opstappen als wethouder van Zeewolde omdat ze op sociale media haar persoonlijke mening had gegeven op het landelijke coronabeleid. De Jonge geeft aan dat er door een eerder integriteitsschandaal scheuren ontstonden in het vertrouwen binnen de huidige coalitie en dat resulteerde in een verrassende avond in 2021. Suithoff “weet niet of alles is uitgepraat wat uit te praten valt” en vraagt zich af “of we dat met elkaar goed hebben afgehecht”.

Verrassingen

Wat bij de vier wethouders overheerst, is echter de trotsheid dat zij het ambt hebben mogen bekleden. “Het is fijn om aan je eigen dorp te werken”, zegt Van der Es. “Je eigen omgeving wordt zo steeds concreter.” Het was ook “heel gevarieerd”, legt hij uit: “Je agenda is volgepland, maar je komt iedere dag ook weer verrassingen tegen.” Suithoff vond het “een voorrecht, want alles wat over mijn bureau ging kon je de dag daarna tegenkomen in het dorp”. “Overal krijg je een inkijkje”, merkte De Jonge, die echter wel aangeeft: “Mijn kinderen vinden het niet leuk om met mij door het dorp te lopen.” Ook Van der Es herkent de tol van de roem: “Maar naast wethouder ben je ook gewoon een inwoner, die naar het tankstation moet, boodschappen moet doen of langs het sportveld wil staan.”

De Jonge werkte veel op economisch gebied en was met collega’s stappen aan het zetten binnen het logistiek cluster Flevoland, maar ook als het gaat over jeugdzorg. “Zaken die ik graag had afgemaakt.” Suithoff, die eerder twaalf jaar bij een vluchtelingenorganisatie had gewerkt en geen politieke ervaring had, heeft met het college “geprobeerd dicht bij onze inwoners te staan”, maar zocht daarnaast ook de samenwerking met Ermelo en Harderwijk. “We hebben geprobeerd op het gebied van dienstverlening dat te doen wat goed is voor de inwoners. Het was heel inspirerend om daar een bijdrage aan te leveren.” Van der Es vestigt de aandacht op de actiewijzer voor ondernemers. “We doen niet alleen aan stenen stapelen; we bouwen een samenleving.” Scheffer mocht zich bezighouden met het sociaal domein, woningbouwlocaties en De Meermin en merkte: “De gemeente gaat over veel meer dan je je kunt voorstellen.”

Doorstart

Scheffer keert overigens naar alle waarschijnlijkheid wel terug als raadslid, evenals De Jonge, die fractievoorzitter is van het CDA, maar zich ook weer meldt bij het Ministerie van Defensie. Van der Es legt uit dat hij “na iedere acht tot tien jaar” behoefte heeft “om weer iets nieuws te gaan doen” en sluit een politieke doorstart (eventueel buiten de gemeentegrenzen) niet uit. Suithoff gaat na 22 jaar verhuizen. “Wij werden door mijn zwager en schoonzusje uitgenodigd om op het erf, in het buitengebied tussen Hattem en Zalk te komen wonen. Die plek kennen wij al tien à vijftien jaar heel goed.” Deze vraag kon de familie Suithoff “niet zomaar” met ja of nee beantwoorden, “maar uiteindelijk hebben we besloten die stap te zetten”.

Terugluisteren

Advertentie