Zeewolde

Integraal zorgakkoord: Samenwerking voor toekomstige zorg in Zeewolde

Het wekelijkse politieke programma van Lokale Omroep Zeewolde, 'Zeewolde Kiest', besprak dinsdagavond hoe het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot stand is gekomen en wat het betekent. In de studio waren Alma van Maanen (regiocoördinator IZA) en Sander van Bochove (zorginkoper bij het Zilveren Kruis) te gast.

Afspraken gemaakt

Het Integraal Zorgakkoord heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. De gemeente Zeewolde zette hiernaast samen met zes andere gemeente op de Noord-Veluwe een regionale samenwerkingsstructuur op onder de naam ‘Gezond Veluwe en Zeewolde’.

sander van Bochove in gesprek tijdens Zeewolde  kiest

Op donderdag 14 december vorig jaar werd een plan voor de toekomstige zorg en ondersteuning voor de periode 2024-2026 gepresenteerd. “We lopen als regio redelijk voorop in het land”, vertelde Alma van Maanen,  Regiocoördinator IZA Noord-Veluwe en Zeewolde, adviseur GGD en Leerlingenvervoer bij de gemeente Elburg, dinsdagavond. Ze had wel een duidelijke boodschap bij zich: “De zorg blijft niet zoals die nu is, maar gaat de komende jaren flink veranderen. Mensen moeten beseffen dat we echt een beweging gaan maken naar meer zelf en meer met elkaar. Het zal niet volgend jaar zijn, maar de veranderingen komen eraan. Of je nu wilt of niet, iedereen zal ermee in aanraking komen.” Van Maanen, die ook regiocoördinator ‘GALA’ (het ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’) is, stelde de luisteraars ook weer enigszins gerust. “De zorg blijft wel houdbaar en blijft ook goed. Mensen die zorg nodig hebben, zullen we die blijven bieden. Het zal alleen wel anders moeten.”

Verschuivingen

Sander van Bochove, namens Zilveren Kruis (de grootste zorgverzekeraar in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde) zorginkoper in Noord-Nederland, ging nader in op de noodzaak van het IZA. “Het kon niet langer zoals het ging, de zorg stond dermate onder druk”, aldus de Dalfsenaar. “Al voor corona was er sprake van, maar tijdens de pandemie werd het pijnlijk duidelijk. De belangrijkste verandering is dat we het samen gaan doen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie wat moet doen en wie verantwoordelijk is.Ook gemeenten worden daarbij betrokken. Daarbij moet je denken aan preventie en welzijnswerk, wellicht is op die manier te voorkomen dat er zorg nodig is.”

Tevens ging Van Bochove in op de verschuivingen die er in de toekomst kunnen komen bij de verschillende soorten zorg: nuldelijns (ook wel basiszorg genoemd; zorg die er altijd is zonder dat iemand erom vraagt), eerstelijns (zorg die direct toegankelijk is, maar waar iemand wel specifiek om moet vragen), tweedelijns (gespecialiseerde zorg die toegankelijk is met een doorverwijzing van een eerstelijnszorgverlener) en derdelijns (zorg die wordt gegeven in academische centra, gespecialiseerde kenniscentra of klinieken). Maar hij wilde de luisteraars niet bang maken. “Ik hoor weleens dat er gedacht wordt dat de zorg in de toekomst minder wordt. Dat risico is er, als we niks anders gaan doen. Daarom gingen we samen met het regioplan bezig, waardoor elke burger de zorg kan behouden waar hij behoefte aan heeft.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie