Zeewolde

Beantwoording Kamervragen datacenters

Met een brief van 54 pagina's beantwoordde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (CDA) de vele vragen die door kamerleden waren gesteld over datacenters. 

De Jonge laat weten dat de vragen mede zijn beantwoord namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie. De minister schrijft dat de antwoorden op vragen over datacenters in relatie tot de fysieke leefomgeving zijn gebaseerd op het beleidskader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Beantwoording Kamervragen datacenters

"Voor hyperscale datacenters is dit beleidskader met het nieuwe coalitieakkoord veranderd. In verschillende vragen wordt om een toelichting gevraagd op de in het coalitieakkoord aangekondigde aanscherping van de landelijke regie voor deze datacenters en toelatingscriteria voor de vergunningverlening. Het gaat hier om rekencentra of datacenters, of een verzameling als geheel op eenzelfde locatie, van 10 ha of meer en een elektriciteitsaansluiting van 70 MegaWatt of meer. Deze datacenters worden hoofdzakelijk gebruikt door een enkel bedrijf of organisatie voor het faciliteren van de eigen dienstverlening (single-tenant)" 

Lees de beantwoording hier terug. (PDF)

Advertentie