Zeewolde

Aanpassingen doorgevoerd op ‘Meta-bestemmingsplan’

Op het gemeentehuis heeft de gemeente Zeewolde sinds deze week het bestemmingsplan Trekkersveld 4 ter inzage liggen. Om te kunnen voldoen aan de eisen die het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft gesteld om tot grondverkoop te komen, is een aantal zaken gewijzigd.

Van Trekkersveld 4, waarop het datacenter van Meta moet komen te staan, is een flink deel nog in handen van het RVB. Dat wil de gemeente Zeewolde nu kopen, om het vervolgens weer door te verkopen aan Meta. De voorwaarden die het RVB stelde, hadden met name betrekking op het duurzame karakter van het datacenter, evenals het gebruik van restwarmte en drinkwater.

Op dinsdag 15 maart heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bestemmingsplan met bijbehorende stukken vanaf woensdag 23 maart zes weken ter inzage te leggen. Voor de totstandkoming van die memo is gebruikgemaakt van het duurzaamheidsrapport 2020 van Meta.

Aanpassingen doorgevoerd op ‘Meta-bestemmingsplan’
Aanpassingen doorgevoerd op ‘Meta-bestemmingsplan’

“Er zijn vier voorwaarden gesteld die wij feitelijk bij Meta moesten leggen”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. “Het zijn voorwaarden die aan de gemeente worden gesteld, maar die Meta moet uitvoeren.” De aanpassingen, die in samenspraak met Meta zijn opgesteld, gaan onder meer over “kleine wijzigingen in het beeldkwaliteitsplan, de hoogte van de bomen en ander hekwerk”. De gemeente heeft er “na deze vier aanpassingen vertrouwen in dat we een positief oordeel van het RVB krijgen”.

Negatieve geluiden

Deze handreiking van Zeewolde aan het RVB lijkt haaks te staan op de vele negatieve geluiden vanuit de media én de bevolking. Die geven toch vooral aan dat het datacenter niet welkom is in Zeewolde. “Het bestemmingsplan is nu gepubliceerd en we begrijpen dat dat onlogisch lijkt nu er andere geluiden klinken vanuit de politiek, maar dit is nog wel de realiteit van vandaag. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan goedgekeurd en dan is de volgende stap dat het bestemmingsplan gepubliceerd moet worden. De vergunningen laten om meerdere redenen nog even op zich wachten.’’ TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) gaat de informatie uit de memo nu toetsen en komt met een advies aan minister Hugo de Jonge, die binnenkort in gesprek gaat met de regio.

Het negatieve sentiment stoort echter wel, geeft de gemeente aan. “Te meer omdat de weerstand is gebaseerd op verkeerde, onjuiste informatie.” Als voorbeeld wordt genoemd dat in de media aanvankelijk werd gesproken over een energieverbruik die dubbel zo hoog zou liggen als wat de gemeente Amsterdam verbruikt. “Maar in werkelijk is het twee keer Zeewolde. Het NRC heeft dat één keer geschreven, maar dat is gebaseerd op meerdere datacentra; niet op enkel dit datacenter. Daarnaast gebruikt Meta geen drinkwater ter verkoeling en is de lengte van de gebouwen net zo groot als sommige gebouwen die nu op Trekkersveld 3 staan, maar dan veel beter landschappelijk ingepast.”

De eventuele komst van Meta zou juist positieve gevolgen hebben, wordt aangegeven. “We zullen uiteindelijk een plaatsvervanger moeten vinden voor aardgas en met de restwarmte van Meta ligt daar wel een heel mooie kans. Daarbij wordt er een nieuw onderstation gebouwd wordt, kan de Blauwe Diamant worden doorgetrokken, levert het 40% meer OZB-inkomsten op, investeert Meta miljoenen in civiele werken, neemt het bedrijf deel aan communityprograms en gaat ze samenwerking met lokale en regionale bedrijven.”

De eerdere opmerking dat Zeewolde met het binnenhalen van Meta ‘in de Champions League’ gaat spelen, lijkt het wantrouwen te hebben aangewakkerd. “Je staat constant met 1-0 achter.”

Lees hier het duurzaamheidsrapport van Meta

Advertentie